Bli medlem

     BLI MEDLEM AV

         NORSK AUDIOPEDAGOGISK FORENING


         Fordelene du får av å være medlem:


  • Nyhetsbrev fra foreningen, utgis  per e-post to ganger i året, vår og høst. Hvis du ønsker det pr, post , gi beskjed så ordner vi det.


  • Delta på fagdag til medlemspris annethvert år


  • Delta på EU (audiopedagogenes, audiografene

         og teknikerenes etterutdanningskrus) annethvert

         år til medlemspris. 


  • Søke på foreningens kurspott til:

          Etterutdanningskurset (EU)

          Norsk Audiologisk Selskaps kurs (NAS).

 

  • Priser

         Ordinære medlem 350,- pr år

         Studenter og pensjonister 150,- pr år

         Bedriftsmedlem 500,- pr år

Fyll ut skjemaet under. Du vil innen kort tid få en bekreftelse på ditt medlemskap