Hjem

LITT OM OSS


Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF) er en selvstendig fagpedagogisk organisasjon. Foreningen ble stiftet den 26. mai 1896, under navnet Norges døvstummelærerforening. NAF har siden den gang gjennomgått flere endringer, som å endre navn til Norsk Audiopedagogisk Forening, som skjedde i 1973.


NAF har i dag i underkant av 200 medlemmer, og engasjerer seg i saker medlemmene spiller inn, samt arrangerer faglige treff. I tillegg viser NAF engasjement i politiske prosesser og annet samarbeid som har betydning for tjenester audiopedagoger kan yte til de av oss med hørselstap.


NAF er medlem av Norsk Audiologisk Samarbeids Utvalg (NASU) og Nordisk Audiologisk Selskap (NAS). NAF arrangerer hvert annet år Etterutdanningskurset (EU), i samarbeid med Norsk Audiograf Forbund og Norsk Teknisk Audiologisk Forening.
Vi jobber for dere!

HVA VI GJØR

Plan for perioden


Synliggjøre audiopedagogenes kompetanse og nytteverdi i det hørselsfaglige arbeidet.


Temaer vi jobber med


  • flere offentlige stillinger for audiopedagoger
  • arbeidsgruppe for privatpraktiserende audiopedagoger
  • arbeid med takster og e-konsultasjoner
  • kart over audiopedagoger i norge
  • NAFs tinnitus-forum
  • offentlige høringer
  • igangsetting av norsk CMV-forum
  • og mye, mye merHva jobber vi for?


Vi jobber for deg som er audiopedagog - og for dem som trenger deg!


unsplash