Hjem

Hjemmesiden er under bearbeiding. Se facebook for mer informasjon om vårt arbeid.

Norsk Audiopedagogisk Forening

Tilsluttet Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg

Medlem av Norsk Audiologisk Selskap

NAF

Norsk Audiopedagogisk Forening

naf@audiopedagog.no

Kurs og konferanser

 

  • Kurs Hyperacusis for behandlere med

Pawel og Margaret Jastreboff –

15-16/09/2018

 

  • Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel

og psykisk helses

10-årsjubileum –

27/09/ 2018

Streames på FB

 

  • Etterutdanningskurset 7-8/11/2019

(mer info kommer)

 

 

Vet du om noen kommende konferanser eller kurs som ikke er nevnt? Vennligst ta kontakt med oss.

Nyheter

 

  • Styremøte gjennomført 12/09-2018

 

  • Vi har behov for en ny

representant til tinnitusutvalget.

Dette er en gruppe

som jobber med

problemstillinger knyttet opp

mot tinnitus-spørsmålene.

 

Kunne DU tenkt deg å være vår

representant?

 

Ta kontakt med

oss for mer informasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på facebook

Ditt medlemskap er viktig

NAF@AUDIOPEDAGOG.NO