Styret

Leder: Astrid Flakk

Tlf:

Mail: astrid.flakk@gmail.com


Nestleder: Yngvild Rye

Tlf: 48236941
Mail: yngvildrye@gmail.com


Styremedlem: Sandra Ochoa

Tlf: 992 56 116 

Mail: audiopedagog.sandra@gmail.comStyremedlem/Kasserer: Linda Haugen

Tlf:  918 86 970

Mail:audiopedagog.lindahaugen@gmail.com


Styremedlem: Kjersti Fullu

Tlf:

Mail: kjersti.fullu@ahus.no


Styremedlem: Anders Wicken Ølander

Tlf

Mail: anderswicken@gmail.com

Varamedlemmer: Elisabeth Svinndal og Trine Ryen


Gjennomførte møter

25.09.2019

27.08.2019

02.07.2019

08.05.2019

02.04.2019

19.02.2019

29.01.2019

08.01.2019 
Satsningsområde

Synliggjøre audiopedagogens kompetanse og nytteverdi i det hørselsfaglige arbeidet.


Styret jobber blant annet med:


  • Etterutdanningskurs (EU)
  • Arrangere fagdager
  • Arrangere Etterutdanningskurset (EU) i samarbeid med Audiografforbundet og Norsk Teknisk Audiologisk Forening
  • Aktiv deltakelse i ulike utvalg, komiteer og arbeidsgrupper
  • Utgivelse av nyhetsbrevet to ganger i året      
    NAF@AUDIOPEDAGOG.NO